FAQ

Kosten ?

Een boom snoeien of kappen kost geld. Een boomverzorger heeft heel wat investeringen gedaan om dit goed en veilig voor u te kunnen. Investering in professionele uitrusting speciaal voor boomverzorgers ontwikkeld, vervoer,  een scala aan motorzagen en een goede verzekering.  Door  jaren ervaring  en omdat een boomverzorger dit soort werk dagelijks doet is hij veel sneller, handiger en veiliger met dit werk.  De praktijk wijst uit dat een boomverzorger vaak een heel stuk goedkoper is dan een hovenier die dit werk zelden of nooit doet.

Een beun kan goedkoper zijn als alles goed gaat, maar u zit met de brokken als het fout gaat omdat een beun niet verzekerd is. En op youtube staan legio voorbeelden hoe goedkoop duurkoop blijkt te zijn.

Hoe meet of schat je de hoogte van een boom?

Er bestaan enkele eenvoudige methodes om de hoogte van een boom benaderd te schatten.

Ruw weg schatten kan je zelf op verschillende manieren doen:

– door te vergelijken met de hoogte van een herkenbaar object nabij de stam, bijv. een paaltje of een garage (2 – 3 m hoog) waarvan je de hoogte kent of kan meten en door van op een afstand te kijken hoeveel keer dat object er volgens jou in past. Dat kan je ook op een foto doen, die liefst van zo ver mogelijk genomen is. (om zo weinig mogelijk perspectiefvervorming van de boom te hebben).

– een meer correcte methode is gebaseerd op de driehoeksmeetkunde. Je begint aan de stam van de boom weg te wandelen totdat je de top van de boom onder een hoek van 45 graden ziet. (dit kan je gemakkelijk met je arm nagaan). De hoogte van de boom is dan de afstand van de boom tot waar je nu staat (bijv. 25 m) + jouw ooghoogte (dus de hoogte van de grond tot aan jouw ogen, bijv 1,7 m). Het principe is dat wanneer in een driehoek met een rechte hoek (90 graden) (de hoek grond-boom) er een hoek is met 45 graden (de hoek tussen jouw zichtlijn en de grond). Dat dan de twee kleine zijden even lang zijn. De hoogte van de boom is dan even lang als de afstand van de boom-waarnemer. Maar aangezien jouw ogen zich niet op de grond bevinden, moet je jouw eigen ooghoogte er nog bijtellen. (zie figuur). Met een beetje oefening in het zetten van passen van 1 meter, kan je zo relatief snel de hoogte van iets benaderd bepalen. Als je jouw passen goed zet (of door gebruik te maken van een meetlint) en goed 45 graden kan schatten (of met een geo-driehoek), zou zo’n schatting in principe vrij goed moeten zijn. Deze methode veronderstelt wel dat de boom niet op een helling groeit en de top van de boom goed bepaald kan worden.

boommetenboommeten2

Hoeveel hout is het?

Hoe bereken je de inhoud (volume) van de stam van een boom?

Volume van de stam is:

0,8 x (diameter op halve hoogte) 2 x hoogte

Of

0,08 x (omtrek op halve hoogte) 2 x hoogte

Voorbeelden:

Een boomstam:

op halve hoogte is de diameter 30 cm = 0,3 m (bij de grond 50 cm dik)

de hoogte is 20 m

Dan is het volume van die stam:

0,8 x 0,3 m 2 x 20 m = 0,8 x 0,09m2 x 20 m = 1,44 m3

Dus die stam is bijna 1,5 m3 puur hout (ca 1,5 kuub)

Een boomstam:

op halve hoogte is de omtrek 80 cm = 0,8 m

de hoogte is 15 m

Dan is het volume van die stam:

0,08 x 0,8 m 2 x 15 m = 0,08 x 0,64m2 x 15 m = 0,768 m3

Dus die stam is ongeveer ¾ m3 puur hout (ca ¾ kuub vast hout).

Maar als u die stam gaat zagen en kloven dan wordt er gerekend met andere (hout) inhoudsbegrippen.

een gestorte m3 (kuub) een gestapelde m3 (kuub) een stère

gestapeld_hout
gestort_hout
hout

Omrekentabel voor hout

gestort stère gestapeld Vast
1 m3 gestort 0,77 m3 0,65 m3 0,5 m3
1 stère 1,3 m3 0,85 m3 0,65 m3
1 m3 gestapeld 1,53 m3 1,18 m3 0,76 m3
1 m3 vast 2 m3 1,54 m3 1,31 m3