Diensten

Boomcontrole: onderzoek en advies over uw situatie en uw bomen.

Snoeien: voor meer info zie tekst onder het schema voor rooien en afvoeren.

Kappen of rooien: 

Gezonde boom: te groot, i.v.m. (ver)bouwen, bomen die in de weg staan, verkeerde groei, gevaar voor omgeving

Zieke of dode boom:  gevaar voor omgeving

Calamiteiten: stormschade, bliksemschade en sneeuwschade

Afvoeren:  hele boom,  alleen takken, kluit, wortels, stronk.

schemaFrezen: stobbefrezen van grote, dikke bomen, klepelen, versnipperen grote hoeveelheid hout dikte tot 30 cm zwaar transport laten wij doen door Harrie van Wijk

www.boomrooierijvanwijk.nl

Snoeien van bomen

Overal willen mensen de natuur aanpassen. Langs wegen mogen de takken niet te laag hangen. In tuinen mogen de bomen niet te groot worden. Bomen moeten veilig zijn en gevaarlijke takken dienen dan ook verwijderd te worden.

Vaak staan bomen dus op plekken waar er ingegrepen moet worden om deze bomen toch te kunnen handhaven. Bij een juiste begeleiding in de levenscyclus van een boom is het mogelijk de levensduur flink te verlengen. Zonder onderhoud aan de bomen zouden ze veel eerder gekapt moeten worden.

Er zijn 2 snoeifases in de cyclus van een (stads)boom

Vanaf het begin van het leven van een boom zal duidelijk moeten zijn hoe de boom er uiteindelijk in zijn volwassenfase uit zal moeten zien. Het snoeien is dan ook hierop gericht.

 • De jeugdsnoei en begeleidingssnoei. In deze fase, die reeds op de kwekerij begint, wordt de boom begeleid naar een verplanting en naar een vooraf gewenste takvrije stamlengte en een gezonde goed ontwikkelde kroon. In deze fase zal elke 3 jaar een controle/snoeibeurt uitgevoerd moeten worden. Er mag per snoeibeurt niet veel uit de kroon genomen worden. Ongeveer 20% maximaal van de bladmassa. Het kan vele jaren duren voordat een boom zijn volwassenfase bereikt heeft.
  De snoeiwerkzaamheden zijn naast een gewenste takvrije stamhoogte er op gericht om de kroon zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Dus plakoksels, schurende takken, dubbele toppen, zuigers enz. worden verwijderd. om de boom in zijn volwassenfase in volle gezondheid en met zo min mogelijk problemen te laten bestaan.
 • Onderhoudssnoei:Wanneer de boom volwassen is en de kroon zijn uiteindelijke vorm heeft aangenomen, moet deze onderhouden worden. Zware of gedraaide takken (mechanisch belaste takken) worden uitgelicht en zo nodig worden takken ingekort. Verder gaat het bij deze snoeifase vooral om dood hout, gebroken takken en breuk-gevoelige takken.

Als de boom goed begeleid is naar zijn volwassenfase kan de boom dus oud worden zonder veel problemen. In de praktijk worden helaas niet alle bomen op de juiste wijze begeleid of zelfs helemaal niet begeleid. Het kan dan voorkomen dat een boom een probleem wordt. De boom kan uit zijn standplaats groeien of gevaarlijke situaties opleveren. Vaak worden bomen dan gekapt. Maar dat is niet altijd nodig. Heel vaak is het bij dergelijke bomen mogelijk om toch nog in te grijpen en de levensduur te verlengen. Wat kan een boomverzorger dan nog voor een boom doen?

 • innemen van de kroon
  Van alle takken wordt dan een bepaalde lengte afgehaald. De kroon wordt dan kleiner.
 • Uitlichten
  Enkele takken worden in zijn geheel verwijderd. De kroon word dan lichter en meer open.
  Innemen en uitlichten worden ook wel door elkaar gebruikt als term.
 • Kandelaberen of kadelaren
  Deze ingreep wordt niet door alle bomen goed verdragen en het is altijd een grote aanslag op de boom. Eigenlijk is dit niet meer dan uitstel van executie. Bij kandelaberen worden alle takken bij voorbeeld halverwege afgezaagd. Op het blijvende hout groeien dan weer nieuwe takken. Deze takken zijn vaak minder stevig en elke 3 – 4 jaar dient er weer flink gesnoeid te worden. Bij kandelaren worden alle takken op korte lengte van de spil (hoofdstam) afgezaagd.
  Bij deze zeer zware ingrepen zal het wortelgestel zich aan het nieuwe kroon volume aanpassen. De wortels (en dan de beste gedeeltes) sterven af. Als na deze ingreep de kroon niet periodiek gesnoeid word zal de kans tot windworp (omwaaien) of uitwaaien van takken groter worden. Het wortelgestel is niet meer berekend op het grote kroon volume. De nieuwe takken groeien op de oude snoeiwonden en dat worden zwakke plekken.
 • Soms wordt deze ingreep ook uitgevoerd om de ondergroei betere kansen te geven. Dit is echter niet waar omdat de ondergroei juist minder zal presteren door het rottings-proces onder de grond die het bodemleven aan zich bindt.
 • Ergo: Kandelaberen en kandeleren zijn noodgrepen en moeten niet te snel als oplossing gezien worden Sommige bomen verdragen deze ingreep wel zo goed dat het tegenwoordig toch redelijk veel wordt toegepast